SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 22, 2016

Tidak ada Kemaslahatan dalam kebid'ahan (agama).

"Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya "  [QS. Al-Hujuraat : 1]

Jangan tergesa-gesa melakukan segala sesuatu sebelum Rasulullah shallallahu alaihi wassalam, tetapi jadilah kalian semua sebagai pengikutnya dalam semua hal.~ Tafsir Ibnu Katsir~

Ibnu Abbas berkata; Jangan kalian berkata menyalahi Kitab dan Sunnah. ~ Tafsir Ath-Thabari~

Para Sahabat tidak berkata menyelisihi alQur'an dan Sunnah...
Malangnya umat Nabi pada zaman ini bukan saja berkata-kata menyalahi alQuran dan Sunnah, tapi membuat berbagai macam ritual yang tidak pernah diajar oleh baginda shallallahu alaihi wa sallam.... Allahul Musta'an...

No comments:

Post a Comment