SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 15, 2016

Tanda hati yang buta.

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepadamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apalagi mereka diberi peringatan.'"  
[QS. Al-Anbiyaa' :45]

Ibnu Katsir rahimahullah berkata;  Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya menyampaikan risalah dari Allah untuk diberi peringatan kepada kalian tentang adzab dan hukuman-Nya. Akan tetapi, hal ini tidak bermanfaat bagi orang yang mata hatinya telah di butakan oleh Allah Azza wa Jalla serta pendengaran dan hatinya yang telah dipatri oleh-Nya. ~Tafsir Ibnu Katsir ~

Peringatan yang diberikan hanyalah dengan wahyu Allah Ta'ala. Tidaklah baginda shallallahu alaihi wa sallam berkata-kata dari pendapat, fikiran atau sangkaannya. Jika Nabi shallallahu alaihi wasallam beribadah mengikuti wahyu yang diterimanya, bagaimana mungkin kita beribadah  mengikut pendapat? Allahul Musta'an. 

No comments:

Post a Comment