SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 15, 2016

Memakan yang haram menyebabkan tidak diterimanya amal selama 40 hari?

"Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu (makanlah yang halal) niscaya engkau menjadi orang yang dikabulkan doanya. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ditangan-Nya, sesungghnya seseorang memasukkan sesuap makanan yang haram kedalam perutnya, yang mengakibatkan tidak diterimanya amalnya selama empat puluh hari."   [Hadith No. 1812]
Syaikh al-Albani rahimahullah berkata hadith ini sangat dhaif.  Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul-Ausath (No,6640-naskah syaikh). Sila baca lebih lanjut penerangan Syaikh dalam 'Silsilah Hadith Dha'if dan Maudhu' Jilid 4.

No comments:

Post a Comment