SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 23, 2016

Mereka yang mendapat kemenangan yang besar.

Orang-orang yang mendapat kemenangan yang besar adalah mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan perintah-Nya semampu kita dan meninggalkan semua larangan-Nya. Dan menegakkan Sunnah Nabi-Nya semampu kita dan meninggal semua perkara Bid'ah dalam beragama. Allahul mustaan..

"Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat keuntungan yang besar."  [QS. Al-Ahzaab: 71]
~Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment