SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 8, 2016

Mereka yang dilarang mendatangi telaga Kausar.

"Akan datang para pemimpin yang fasik lagi zalim. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka serta menolong kezaliman mereka, ia bukan termasuk dari golonganku dan tidaklah diperbolehkan mendatangiku (di telagaku).  
(HR. Al Hakim).
Dari "Syarah Al-Kabair imam Adz-Dzahabi" berdasarkan penjelasan Syaikh Utsaimin disampaikan oleh Abu Abdirrahman Adil, terbitan Dar Al-Kitab wa Al-Sunna, Riyadh.

No comments:

Post a Comment