SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 2, 2016

Peringatan yang bertaqarrub....

Hari ini ramai manusia berduyun-duyun ziarah kemakam-makam orang shalih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah, meminta pertolongan melalui perantaraan orang yang sudah mati... Sedangkan Nabi-Nya telah diperingatkan supaya jangan menyembah selain Allah...

"Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb. Janganlah kamu sembah disamping (menyembah) Allah, ilah-ilah apa pun yang lain. Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya (Allah). [QS. Al-Qashash : 87-88]

No comments:

Post a Comment