SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 27, 2016

Janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu!

"Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakanmu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah dia musuh(mu), kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni Neraka yang menyala-nyala." [QS. Faathir: 5-6].
~Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment