SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 7, 2015

Orang yang paling berpengaruh dalam keburukan dan kebaikan..

Al-Fudhail berkata, "Tidak sepatutnya seorang Mukmin duduk bersama siapa saja yang ia inginkan." 
Sufyan berkata, "Tidak ada orang yang paling berpengaruh didalam keburukan dan kebaikan daripada sahabatnya." 
{Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah didalam al-Ibaanah (II/439,452)}

No comments:

Post a Comment