SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 28, 2015

Siapa kata wahyu tidak lagi turun?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan ; "Wahyu atau ilham itu ada dua, yakni dari Ar-Rahman dan wahyu dari syaitan." Allah Ta'ala berfirman;
"Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu." [QS. Al-An'am:121]

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan indah untuk menipu (manusia.). "   [QS. Al-An'am: 112]
"Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? " [QS. Asy-Syu'aro; 221] 
Dari itu jika ada orang-orang yang mengaku dia terima wahyu, itu benar kerana wahyu ada dua..."Wahyu atau ilham itu ada dua, yakni dari Ar-Rahman dan wahyu dari syaitan." 
Wallahul 'alam waAllahul mustaan..
Dinukil dari; "Membedah Firqoh Sesat" oleh Ibnu Taimiyyah.

No comments:

Post a Comment