SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 23, 2015

Mengapa orang yang memulai kejelekan mendapat bagian dosa pengikutnya..

Abu Sulaiman al-Khaththabi berkata, "Ungkapan, 'Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya,' maknanya adalah janganlah engkau bersahabat dengan seseorang kecuali orang yang engkau redha'i agama dan keamanahannya. Jika engkau bersahabat dengannya, maka ia akan membawamu kepada agama dan kepercayaannya. Janganlah engkau memperdaya kan agamamu dan mempertaruhkan dirimu dengan bergaul bersama orang yang tidak diredhai agama dan kepercayaannya."

"Manusia bagaikan beberapa kelompok burung Qutha didalam tabi'at nya. Salah satu dari mereka menyerupai sebagian yang lainnya, dan sebagian dari mereka meniru perbuatan yang lainnya. Kerana itulah orang yang memulai didalam melakukan kebaikan dan kejelekan,(kebid'ahan) mendapatkan bagian pahala atau dosa dari orang yang mengikutinya." (Al-Istiqaamah, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah {II/255}).
Re: 'Pasang Surut Keimanan' oleh Syaikh Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr

No comments:

Post a Comment