SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 17, 2015

Orang-orang kafir, munafik, mukmin terbagi dua macam.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Rahimahullah, dikatakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi orang-orang kafir menjadi dua macam, yaitu 1) yang menyerukan (kepada kekafiran) dan 2) yang hanya ikut-ikutan (muqallid), sebagaimana disebutkan-Nya;
"Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang sangat jahat."  [QS. Al-Hajj: 3]

Orang-orang Mukmin menjadi dua bagian; 1) as-Sabiqun, yaitu mereka yang didekatkan kepada Allah wa Ta'ala,(terdapat diawal surah al-Waqi'ah dan surah al-Insan). 2) Ashabul Yamin, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan orang-orang munafik juga terbagi dua yaitu; 1) Munafik murni (tulen) dan 2) orang munafik yang dalam dirinya masih ada iman dan masih ada juga kemunafikan, yakni terdapat dalam dirinya salah satu dari ciri-ciri kemunafikan.
Ref: Tafsir Ibnu Katsir 1/2/19-20.

No comments:

Post a Comment