SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 17, 2015

Perniagaan yang sangat merugikan!

Allah Subhanahu wa Taala berfirman;
"Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."   [QS. Al-Baqarah ;16]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang telah keluar dari petunjuk menuju kepada kesesatan, dari persatuan menuju kepada perpecahan, dari rasa aman menuju kepada ketakutan, dari sunnah menuju bid'ah.

Allah Ta'ala menyerupakan tindakan mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan perubahan mereka dari melihat menjadi buta, dengan orang yang menyalakan api. Apabila api menerangi sekitarnya, ia dapat melihat disekeliling nya, tiba-tiba api itu padam sehingga ia benar-benar berada dalam kegelapan, tidak dapat melihat, dan tidak pula memperoleh petunjuk. Keadaan seperti itu ditambah lagi dengan keadaan dirinya yang tuli sehingga tidak dapat mendengar, Bisu hingga tidak dapat bicara, dan buta sehingga tidak dapat melihat. Oleh kerana itu, ia tidak akan dapat kembali ketempat semula.
"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (kejalan yang benar),".  [QS. Al-Baqarah: 17-18].

Demikian pula keadaan orang-orang munafik yang menukar kesesatan dengan petunjuk, Dan mencintai kebatilan dari kelurusan. Dalam perumpamaan ini terdapat bukti bahwa orang-orang munafik itu pertama kali beriman kemudian kafir. Allahul mustaan. 
Ref: Tafsir Ibnu Katsir 1/2/16-18

No comments:

Post a Comment