SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 11, 2015

Ilmu yang Melekat

Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata;
"Seseorang hamba akan mendapatkan kemuliaan didunia dan Akhirat adalah ilmu dan iman. Maka dari itu Allah menyatukan keduanya dalam firman-Nya,

"Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."  [QS. Al-Mujadilah: 11]

Mengapa kebanyakan orang tidak memiliki ilmu yang akan mengangkat derajat dan keimanannya serta menyelamatkan itu diri mereka? Tidak lain kerana mereka menyimpang dan  menutup sendiri jalan ilmu dan Iman yang dibawa Rasul dan diserukan kepada umat manusia, dan diikuti oleh para sahabat dan Tabi'in.

Malah apa yang ada pada mereka adalah perkataan, pendapat dan pemikiran. Ketika zaman telah berjalan jauh, banyak manusia yang menjadikan angan-angan yang ada dalam fikiran, hal-hal yang terbesit dalam hati dan pendapat-pendapat yang ada sebagai ilmu. Kemudian mereka menulis buku-buku yang menjadikan jiwa resah, zaman bergolak dan hati padam.
Bahkan banyak orang secara terang-terang mengatakan didalam alQur'an dan as-Sunnah tidak ada ilmu dan dalil-dalil yang dapat menghasilkan keyakinan dan ilmu. Syaitan telah membisikkan kata-kata itu dalam diri mereka sehingga hati mereka terlepas dari ilmu dan iman, seperti terlepas ular dari kulitnya dan baju dari pemakainya. Allahul Musta'an ..
[Al-Fawa'id :140, oleh Ibnu Qayyim]

No comments:

Post a Comment