SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 15, 2015

Kesalahan besar apabila menganggap orang fajir sebagai orang baik.

Banyak ayat-ayat dalam alQur'an, Allah Taala mengingatkan akan sifat-sifat orang-orang munafik agar orang-orang Mukmin tidak tertipu oleh lahiriyah (penampilan) mereka, kerana sikap lengah tersebut akan menimbulkan kerusakkan yang luas. Disebabkan tidak ada sikap kehati-hatian terhadap mereka dan menganggap mereka beriman, padahal hakikatnya mereka itu adalah kafir.

Demikianlah halnya merupakan kesalahan besar jika menganggap orang-orang fajir (durhaka) pendosa itu sebagai orang-orang baik. Mengenai hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman; 
'Dan di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. "' [QS. Al-Baqarah :8]
(Sila Lihat tafsir Ibnu Katsir)

No comments:

Post a Comment