SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 12, 2015

Kekeliruan orang alim, serupa perahu pecah!

Taklid merupakan kata yang mungkin tidak di mengerti oleh mereka yang menjalankannya. Akan tetapi, taklid merupakan polemik yang sampai hari ini masih menjadi 'masa'alah kontroversi'. 

Dari Ibn 'Umar radiyallahanhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda;
"Apa yang sangat aku takutkan atas umatku ada tiga hal, yakni; kekhilafan orang alim, perdebatan orang munafik dengan alQur'an dan dunia yang akan memotong leher kalian."
(HR. Ad Daraami, Sunan Daarami, Mukaddimah bab 33)

Ibnu Qayyim mengatakan di maklumi bahwa yang menakutkan dalam kekhilafan orang alim adalah sikap taklid seseorang terhadapnya dalam kekeliruan tersebut. Maka apabila telah diketahui pendapat ulama itu keliru, tidak diperbolehkan baginya untuk mengikutinya dengan dasar kesepakatan kaum Muslimin, kerana sesungguhnya ia mengikuti sesuatu yang salah dengan sengaja, namun bagi yang tidak mengetahuinya bahwa pendapatnya keliru, maka sikap taklid dimaafkan.

Abu 'Umar berkata: "Kekeliruan orang alim serupa dengan perahu yang pecah; kerana jika perahu itu tenggelam, akan banyak juga manusia yang tenggelam bersamanya. Apabila telah sah orang alim itu melakukan kekeliruan dan kesalahan, tidak boleh bagi seseorang untuk berfatwa dan beragama (menjalankannya) menurut pendapat yang tidak ia ketahui keshahihan pandangannya." 

Maka bagaimanakah keadaan hari ini kita dapati ramai 'para agamawan' menolak, meninggalkan (ketentuan) dari kitab Allah, sunnah Rasul-Nya (walaupun hadith shahih, dipertikaikan) dan perkataan para sahabat kepada ijma, pendapat, siFulan dan siFulan?
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.
[Risalah Taklid oleh Ibnu Qayyim]

No comments:

Post a Comment