SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 24, 2015

Di antara tanda kefaqihan seseorang ...

Barangsiapa merenungi keadaan kaum Salaf serta merenungi perjalanan hidup mereka, niscaya ia akan mengetahui dan menyaksikan bagaimana mereka sangat hati-hati agar tidak bergaul  dengan teman-teman yang buruk dari kalangan orang-orang fasik, ahli bid'ah dan lainnya.

Abud Darda' radiyallahanhu berkata, "Di antara tanda kefaqihan (pemahaman terhadap agama) seseorang adalah mengetahui di mana tempat berjalannya, kemana tempat masuknya, dan kemana tempat keluarnya."

Tabi'at manusia sama ada dia mempengaruhi atau dia di pengaruhi. Semoga kita termasuk yang menjadi pintu-pintu kebaikan.
Dari: 'Ringkasan al-I'tisham' Imam Asy-Syatibi..

No comments:

Post a Comment