SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 12, 2015

Mengapa perlu juga tahu tentang keburukan....

"Tali simpul Islam akan pupus (gugur) simpul demi simpul, apabila dalam Islam tumbuh orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah."

Inilah termasuk kesempurnaan ilmu Umar radiyallahanhu. Barangsiapa tidak mengetahui jalan orang-orang yang durjana, maka jalan tersebut tidak akan jelas baginya. Boleh jadi dia mengira sebagian dari jalan mereka adalah jalan orang-orang yang beriman sebagaimana hal tersebut terjadi pada umat ini dalam banyak perkara. (Al-Fawaid, 101-102. Lihat Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah, 10/301).  
Hudzaifah bin al-Yaman radiyallahanhu berkata,
"Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, kerana aku takut ia menimpaku....." 
(HR. Bukhari, Kitab al-Fitan, 13/35, no. 7085; dan Muslim kitab al-Imarah, no.1847).

Tema ini sangat penting supaya seorang mukmin beri perhatian kepadanya agar dia tidak terjerumus dalam satu diantaranya, tanpa dia sedari, agar Islam dan kekufuran menjadi jelas baginya dan dia berpijak diatas bashirah dalam agama Allah. Janganlah seseorang tertipu dengan pengikut kejahiliahan meskipun mereka berjumlah lebih banyak, kerana sebenarnya mereka adalah orang-orang yang paling rendah disisi Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman.
Dari: Pembatal Keislaman oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali al-Abdul Latif.

No comments:

Post a Comment