SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 27, 2015

Nabi dinasehatkan tidak usah cari kerela'an kaum kafir..bagaimana kita?

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran."  [QS. Al-Baqarah :109].

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka."    [QS. Al-Baqarah :120].

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepada umat Islam selamanya, kerana itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi-Nya 'tak usah lagi kau cari hal yang dapat menjadikan mereka rela dan sejalan dengan mereka. Akan tetapi arahkan perhatian mu untuk mencapai ridha Allah dengan mengajak mereka kepada kebenaran yang kamu diutus dengannya.' 
[Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir ; 2:109/120]

No comments:

Post a Comment