SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 2, 2015

Hilangnya iman, Jika hati tidak memiliki kebencian kepada kemungkaran....

Shaykh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:
"Jika hati tidak memiliki kebencian kepada perkara-perkara mungkar yang dibenci Allah, maka ia kehilangan Iman. Benci dan cinta termasuk perbuatan hati."  {1}

"Terkadang hati mengetahui kebenaran dan membenarkannya, hanya saja kerana hasad dan kesombongan yang juga ada didalam hati membuatnya menolak berserah diri, tunduk dan cinta." {2}

{1} Majmu' al-Fatawa, 7/557,529,541,397
{2} Majmu' al-Fatawa, 7/535. Al-Muwaqat, asy-Syatibi, 1/166.
Dari; Pembatal Keislaman oleh Dr.Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Abdul Latif.

No comments:

Post a Comment