SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 4, 2015

Mengapa perlu belajar Tauhid dulu.

Sesungguhnya tauhid merupakan fondasi agama Islam dan tonggak semua ajaran para nabi dan rasul, bahkan semua ibadah, perintah dan larangan dalam Islam dibangun diatas akidah tauhid yang merupakan hakikat makna kalimat 'Laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah.

Tauhid merupakan ilmu yang paling mulia dan tinggi kedudukannya, kerana kebutuhan hamba kepada-Nya melebihi segala kebutuhan, dan hati tidak akan dapat tenang kecuali apabila benar-benar mengenal penciptanya, sesembahannya, nama-nama dan sifat-Nya, serta perbuatan-Nya. Kerana segala urusan kembalinya hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana FirmanNya:

"Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). [QS. An-Najm : 42]
Oleh kerananya, para ulama Islam sangat prihatin dengan pembahasan yang agung ini, sehingga kita juga harus memberikan perhatian yang sangat dengan mendalaminya dan menyebarkannya agar benar-benar mengakar dan mengikis kesyirikan hingga agama murni hanya untuk Allah.

**Saat ini kesyirikan telah kembali merajalela, taqlid buta, dan keyakinan pada budaya amalan tradisi yang banyak menyimpang. Ini disebabkan ramai para da'i' telah jauh dari cara dakwahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.. Mereka lebih mengedepankan konsep menarik belia kemasjid lebih utama daripada menakuti mereka dengan hukum-hukum yang keras..*[pen] 
Allahul Musta'an..
Sumber: majalah al-islamiyyah edisi 93//70. Vol11 no.02 TH.1436H

No comments:

Post a Comment