SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 19, 2015

Keimanan sesuai dengan kadar keilmuan.

Ibnu Qayyim rahimahumullah berkata; "Sesungguhnya rusaknya tujuan berasal dari rusaknya ilmu. Seandainya ia mengetahui dengan benar bahaya dari sesuatu berikut segala macam konsekuensinya niscaya ia tidak akan melakukannya. Barangsiapa mengetahui ada racun dalam makanan yang enak, ia tidak akan berani memakannya. 

Kelemahan ilmu tentang berbagai bahaya merupakan sebagian dari hal-hal yang membahayakan. Jika ilmu lemah, lemah pula tekad untuk meninggalkan segala hal yang dapat menjerumus kannya kedalam kemaksiatan, (kebid'ahan). Oleh kerana itu, keimanan sesuai dengan kadar keilmuan.
Sesungguhnya seorang mukmin yang benar menyakini adanya api Neraka sehingga seakan-akan melihatnya, ia tidak akan menempuh jalan yang menghantarkan kepadanya, apalagi berusaha keras untuk mendapatkannya. Seorang Mukmin yang benar menyakini adanya Surga dengan keimanan hakiki, ia tidak rela diam diri tidak mencarinya. Inilah perkara yang didapatkan oleh seorang manusia didalam dirinya dari segala macam usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kemanfaatan di dunia, atau melepaskan diri dari segala bahaya yang akan menimpanya."
Re: 'Pasang Surut Keimanan' oleh Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr.

No comments:

Post a Comment