SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 22, 2015

Orang yang pertama kali kafir pada Nabi-Nya.

Orang Yahudi Madinah merupakan Bani Israil yang pertama kali menjadi sasaran Allah di dalam al-Qur'an. Maka kekafiran mereka kepada Nabi-Nya menunjukkan bahwa mereka adalah yang pertama kali kafir kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam dari bangsa mereka. Allah berfirman:

"Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (al-Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan jangan kamu menukarkan ayat-ayatKu dengan harga yang murah, dan hanya kepada Aku-lah kamu harus bertakwa."  [QS. Al-Baqarah: 41]

Hasan al-Bashri mengatakan 'harga yang murah adalah dunia dan segala isinya.'
Dipetik dari Tafsir Ibnu Katsir 2:41.

No comments:

Post a Comment