SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 18, 2015

Nabi Musa tidak punya pilihan kecuali mengikuti Rasulullah,apakah kalian ada pilihan?

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda;
"Demi Dzat yang jiwa ku berada di TanganNya, seandainya Nabi Musa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku."
(Hadith hasan, disebutkan takhrijnya dalam al-Irwa' no. 1589, juga ash-Shahihah, no. 3207)

Syaikh al-Albani berkata; Apabila orang semacam Nabi Musa yang digelari oleh Allah sebagai Kalimullah saja tidak punya pilihan selain mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, apakah selain beliau memiliki pilihan lain?
Ini salah satu di antara dalil yang tegas yang mewajibkan menunggalkan ittiba' hanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, kerana itu termasuk konsekuensi syahadat (persaksian) bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.
Ref: 'Siapa Bilang Musik Haram?' Judul asli Tahrim Alat ath-Tharb oleh Syaikh al-Albani.

No comments:

Post a Comment