SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 17, 2014

Hak-hak Rasulullah yang Harus Dipenuhi Umatnya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang mulia memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh umatnya, dan hak-hak ini sangat banyak, diantaranya; 

1) Keimanan yang jujur kepadanya dalam ucapan dan perbuatan serta membenarkannya pada setiap yang beliau ajarkan. 
"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."  [QS. Ath-Thaqhabun:8]

2) Apabila keimanan kepadanya dan pembenaran terhadap apa yang beliau bawa diwajibkan, maka mentaati beliau juga wajib, kerana perintah ini termasuk apa yang beliau bawa.
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintahNya.)"  [QS. Al-Anfal:20]
"Apa yang diberikan Rasul padamu terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah."  [QS. Al-Hasyr: 7]
Maka perayaan seperti maulid, nisfu sha'ban, Israj mikraj, sambutan awal/akhir tahun dan lain-lain lagi itu Nabi melarangnya...'semua perkara baru dalam urusan agama itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat.'
"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih."  [QS. An-Nur: 63]
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga sudah berpesan,
"Barangsiapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah ta'at kepada Allah, dan barangsiapa yang mendurhakaiku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah"  (HR. Bukhari, 13/111, 7137 ~Fathul al-Bari~)

3). Menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam segala urusan dan berpetunjuk dengan petunjuknya.
"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah akan mengasihi  dan mengampuni dosa-dosamu'. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."  [QS. Ali-Imran : 31]
"Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk." [QS. Al-A'raf:158].
Membuat bid'ah berarti membenci Sunnahnya dan;
"Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku." 
(HR. Bukhari, 9/104, 5063~Fathul Bari})

4). Mencintainya lebih besar daripada mencintai keluarga, harta serta seluruh manusia.
"Katakanlah, 'Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan (dari) berjihad dijalanNya, maka tunggu lah sampai Allah mendatangkan keputusanNya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." [QS. At-Taubah: 24]..

5) Menghormati, memuliakan dan menolongnya;
"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan RasulNya, menguatkan (agamanya) Nya, membesarkan (membela) dan menghormati nya (rasul). "  [QS. Al-Fath:9]
"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwa lah kepada Allah .." [QS. Al-Hujurat:1]
Walaupun ada mengatakan mungkin Nabi shallallahu alaihi wasallam belum sempat membuat perayaan hari ini, sebab beliau sibok berdakwah dan berperang jadi apa salahnya mereka buat, lagipun ada kebaikannya....Bukankah alasan itu telah mendahului Allah dan RasulNya ..? 
Menghormati Nabi shallallahu alai wasallam sepeninggalnya dan pemuliaan kepadanya adalah wajib sebagaimana pada saat beliau hidup. Tidak ghuluw padanya, menolongnya dengan menghidupkan dan mendakwahkan Sunnahnya. 

6) Berselawat kepadanya dengan selawat yang sudah di tunjuk ajar oleh beliau shallallahu alaihi wa sallam, bukan dengan selawat-selawat rekaan manusia. Nabi shallallahu alaihi wa sallam sudahpun mengajarkan selawat pada para sahabatnya, sebagaimana selawat yang terdapat didalam tasyahud shalat....
Allahhul Musta'an 
Ringkasan dari: 'Pesan-pesan Rasulullah menjelang Wafat." Oleh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani.

No comments:

Post a Comment