SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 27, 2014

Ujian akan membersihkan seorang Mukmin

Adapun orang-orang yang diberi ujian berupa kesenangan, kesusahan dan guncangan jiwa, hal itu bukanlah disebabkan keimanan dan keta'atan mereka, tetapi mereka diuji dengan hal itu untuk menghilangkan keburukan yang ada dalam diri mereka. Mereka sedang disepuh sebagaimana emas disepuh oleh api, untuk memisahkan yang baik dari yang buruk dan untuk membersihkan diri mereka dari keburukan. 
Ujian itu akan membersihkan seorang Mukmin dari keburukan yang ada dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman;

"Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian..." [QS. Ali- Imran; 3:154]

Itulah perkataan Nabi Shalih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala; 
"Nasib kalian ada di sisi Allah. Tetapi kalian kaum yang diuji."  [QS. An-Naml; 27:47]

(Misteri Kebaikan dan Keburukan oleh Ibn Taimiyyah)

No comments:

Post a Comment