SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 26, 2014

Larangan Menghadiri Walimah tanpa undangan.

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (masakannya). Tetapi jika kamu di undang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa ashik memperpanjang percakapan..'  [QS. Al-Ahzaab: 53]

Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kaum Mukminin untuk masuk kerumah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tanpa izin, sebagaimana yang dahulu mereka lakukan dimasa Jahiliyyah dan di saat permulaan Islam. Beliau juga mengatakan ayat ini menjadi dalil tentang haramnya tathfiil (menghadiri walimah tanpa di undang) yang dikenal oleh bangsa Arab dengan adh-Dhaifan. Wallahul a'alam..

No comments:

Post a Comment