SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 4, 2014

'Tidak Aku Tambah dan Kurangi,' ayat membantah bid'ah.

Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan."   [QS. Shaad; 38:86]

Allah Ta'ala berfirman: "Katakanlah hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik itu, 'Aku tidak meminta upah kepada kalian (yang kalian berikan) berupa harta benda dunia atas penyampaian risalah dan nasihat ini.'"

"Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan." Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah beliau mengatakan ertinya, "aku tidak menghendaki dan menginginkan kelebihan atas risalah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepadaku, bahkan aku tunaikan apa yang diperintahkan-Nya kepadaku, 'TIDAK aku Tambah dan Kurangi, aku hanya mengharap wajah Allah 'Azza wa Jalla dan negri akhirat.'

Ayat ini menunjukkan bahwa semua risalah yang dibawa oleh Nabi kita, shallallahu alaihi wa sallam adalah wahyu dari Allah Taala, bukan dari rekaan beliau. Beliau tidak mengada-adakan syariat Islam yang ditunjuk ajar kepada umatnya.

Dari itu bagaimanakah manusia yang mengada-adakan, menambah-nambah amalan baru dalam agama ini, atas alasan 'niat baik', walhal Nabi shallallahu alaihi wa sallam sendiri takut hendak mereka-reka atau mengada-adakan risalah-Nya. Allahul Musta'an...
Ref: Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment