SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 18, 2014

Mengapa manusia tidak mahu menempuh jalan kebenaran?

Orang-orang yang mengikuti kebatilan akan menolak jalan kebenaran, meskipun jika jalan kebenaran, jalan menuju petunjuk yaitu jalan keselamatan, nampak jelas oleh mereka. Sebaliknya jika ada jalan kesesatan, kehancuran, mereka segera menempuhnya; 

"Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya."  [QS. Al A'raaf:146]
Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan ;
"Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai daripadanya."  [QS. Al A'raaf :146]

Seterusnya Allah berfirman;
"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka." [QS. Al A'raaf : 147]

Yaitu tidak mahu mengamalkan apa yang terkandung didalamnya. (Al-Quran). Jika ia terus menerus melakukannya sampai mati, maka semua amalnya akan sia-sia belaka. 
Allahul Musta'an 


Ref: Tafsir Ibnu Katsir 

No comments:

Post a Comment