SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 25, 2014

Hanya Orang Fasik yang Gemar Nyanyian!

Tiada seorang pun diantara para ulama salaf itu yang mengatakan bahwa seorang Muslim dapat  meraih pahala dan ber-taqarrub (mendekatkan) kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bernyanyi atau mendengar nyanyian.

Bahkan yang mashur mereka ulama salaf mengatakan "Hanya orang fasiklah yang menggemari nyanyian."
Imam Malik berkata, "Nyanyian adalah bid'ah yang dibuat oleh kaum Zindiq."

Imam Abu Hanifah berkata, "Nyanyian termasuk kebatilan dan bid'ah."

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata; "Nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman."

Imam Shafi'i berkata; "Nyanyian termasuk hal yang diharamkan." Dia juga berkata; "Nyanyian adalah perbuatan sia-sia yang dibenci dan menyerupai kebatilan. Sesiapa yang terlalu sering menikmati nya, dia termasuk orang bodoh yang tertolak kesaksiannya." 

Jika benar nyanyian itu merupakan salah satu bentuk keta'atan dan taqarrub, tentulah orang sering melakukannya termasuk manusia terbaik. Namun para ulama mengatakan bahwa pendapat seperti itu bertentangan dengan ijmak kaum Muslimin. 

Abdullah bin Mas'ud dengan keluasan ilmunya dalam agama serta kedalaman pengetahuannya mengenai pelbagai penyakit yang merosakkan hati manusia, memberitahu bahwa nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Beliau juga berkata, "Nyanyian adalah rangsangan untuk berbuat zina." 

Imam Shafi'i dengan keluasan ilmu dan ketinggian wibawa yang di limpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dalam hal agama juga mengetahui bahwa nyanyian dapat menghalangi hati daripada kecintaan dan hidayah al-Quran. Ini menurut beliau memang tujuan utama kaum Zindiq dan munafik menyebarkan nyanyian dikalangan kaum Muslimin. Mereka berkeinginan untuk memutuskan hati kaum Muslimin daripada keimanan dan menyekatnya daripada cahay al-Quran sehingga kemudian menjadi mudah bagi syaitan untuk menamkan padanya pelbagai bid'ah, kesesatan dan syahwat. Allahul Musta'an ...
Kutipan dari: 'Menyingkap Hukum Nyanyian' oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah

No comments:

Post a Comment