SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 23, 2014

Mengambil perbezaan sebagai satu pembenaran.

Syaikh Shalih Fawzan mengatakan ramai orang saat ini, apabila Anda melihat mereka melakukan sesuatu yang salah dan menegurnya, mereka akan berkata, "Ada perbezaan pendapat tentang masalah ini." Mereka mengambil perbezaan sebagai suatu pembenaran untuk apa yang mereka lakukan, walaupun jika itu bertentangan dengan nash. 
Jadi apakah perbezaan antara mereka dengan Ahli Kitab yang mengambil paderi dan biarawan mereka sebagai Tuhan selain Allah? 

Sepatutnya mereka takut pada Allah Ta'ala dan harus memahami istilah 'khilaf', bahwa perbezaan pendapat tentang sesuatu masa'alah tidak mengizinkan mereka bertentangan dengan bukti yang nyata. 

Dampak buruk ini telah menjadikan ramai orang-orang bodoh (agama) mencari-cari jawapan melalui Internet, buku-buku, dikutipnya beberapa pandangan yang aneh-aneh, dan memberi keputusan berdasarkan 'pendapat' yang secocok dengan hawa nafsu mereka walaupun itu bertentangan dengan bukti yang nyata, tanpa meneliti fakta kebenaran dari sumber yang benar. Mungkin kerana ketidaktahuan atau kepentingan pribadinya.

Dari itu orang bodoh tidak diperbolehkan berbicara tentang hukum dan agama (shari'i) Allah hanya berdasarkan apa yang telah dibaca atau tonton di beberapa rakaman sementara ia tidak tahu kebenarannya dan apa dasar itu dalam Kitab dan Sunnah. Allah tidak memerintahkan kita hanya untuk merujuk kembali apa yang ada dalam buku fiqh tanpa memahaminya. Sebaliknya, Dia memerintahkan kita bertanya pada orang yang berpengatahuan.

"Maka bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."  [QS. An-Nahl: 43]

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun?" [QS. Al-Qashash: 50]

Tidak diperbolehkan bagi sesiapa saja yang memiliki pengetahuan untuk mencari orang yang setuju dengan keinginan mereka dan memberi keputusan sebagaimana yang mereka inginkan, sehingga menyesatkan orang ramai dari jalan Allah, dengan alasan memberi kemudahan pada orang ramai, dalam kontek kehidupan hari ini. 

Takut-takut dia menjadi salah satu dari orang orang yang Allah maksudkan dalam FirmanNya; 
"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari Kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesat kan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah amat buruk lah dosa yang mereka pikuk itu."
[QS. An-Nahl; 25].
Dipetik dari: dawatussalafiyyah.wordpress.com : Sumber asli: alfawzan.af.org.sa

No comments:

Post a Comment