SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 11, 2014

Hati dikunci mati kerana sombong mengikuti kebenaran!

"Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang di-bawanya kepadamu, sehingga ketika dia meninggal, kamu berkata: 'Allah tidak akan mengirim seorang (Rasul pun) sesudahnya'"   [QS. Al-Mu'min; 40:34]

Yaitu mereka putus asa, lalu berkata dalam keadaan mengharapkannya. Hal itu disebabkan oleh kekufuran dan pendustaan mereka. "Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu." [QS. Al-Mu'min; 40: 34] seperti kalian inilah keadaan orang yang disesatkan oleh Allah dikeranakan melampaui batas dalam perbuatan dan keraguan hatinya.
Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman: 
"(Yaitu) orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka." [QS. 40:35]. 
Yaitu, orang-orang yang menolak kebenaran dengan kebatilan dan memperdebatkan hujjah tanpa dalil, {atau berhujjah dengan dalil yang tidak boleh dibuat dalil} padahal hujjah yang diajukan kepada mereka berasal dari Allah Ta'ala. 

Maka, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat memurkai hal tersebut. Untuk itu Dia berfirman;
"Amat besar kemurkaan (bagi mereka) disisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman."  
[QS. 40:35]. Yaitu, orang-orang beriman pun memurkai orang yang bersifat seperti ini. Mereka telah ditutup hatinya oleh Allah, sehingga dia tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Untuk itu Allah Tabaraaka wa Ta'ala berfirman;

"Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong." [QS. Al-Mu'min: 40:35]

Yaitu, (sombong) untuk mengikuti kebenaran...
Allahhul Musta'an ..ref: tafsir Ibnu Katsir 

No comments:

Post a Comment