SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 29, 2014

Siapakah tentera dan pembela syaitan?

Ibnu Qayyim mengatakan; Para ahli bid'ah itu bukanlah da'i-da'i yang menyeru manusia kejalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sedikit pun tidak memiliki hujah yang nyata.
"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka."  [QS. al-Najm: 23]

Mereka pada hakikatnya menyeru manusia untuk mengikuti ajaran syaitan. Mereka adalah tentera dan pembela syaitan. Mereka menyeru manusia kepada perbuatan yang dibenci Allah dan RasulNya dan perilaku yang menjauhkan keredha'an-Nya serta mendekatkan kemurkaan-Nya.
(Ibnu Qayyim 'Menyingkap Hukum Nyanyian.')

No comments:

Post a Comment