SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 18, 2014

Kekuatan Kebatilan

Al Imam Ibnu Qutaibah berkata; 
"Hanyalah kebatilan itu menjadi kuat apabila ia didiamkan."  (Al Ikhtilaf Fil Lafzh)

Ibnu Taimiyyah mengatakan; 
"Setiap kali seseorang yang tegak dengan cahaya kenabian itu melemah, maka menguatlah kebid'ahan."  (Majmuu' Fatawa/3/hal. 104)

Imam Ahmad menjawab;
"Jika seseorang beribadah, shalat, dan beriktikaf, maka itu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan jika ia memberikan peringatan tentang Ahlul Bid'ah merupakan kewajipan."  (Majmuu' Fatawa Ibnu Taimiyyah (XXVIII/231)

Muhammad Al-Basyir Al-Ibrahimi menegaskan;
"Wajib bagi seorang alim untuk bersemangat dalam memberikan petunjuk ketika merebaknya kesesatan dan bersegera dalam menolong kebenaran ketika dia melihat kebatilan sedang melawanya serta menyerang kebid'ahan, kejelekan serta kerusakan sebelum menjadi kuat dan memuncak, sebelum manusia menjadi terbiasa dengannya dan meresap dalam hati-hati mereka sehingga sulit untuk mencabutnya. Maka wajib atas seorang alim untuk terjun ke tengah-tengah kancah sebagai Mujahid, janganlah dia me jadi orang yang tertinggal di belakang dan hanya duduk-duduk saja. Hendaknya juga untuk berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh para pengobat, pemberi nasehat ditempat-tempat terjangkit nya wabah penyakit untuk menyelamatkan manusia dan untuk menyedarkan  orang-orang yang berada dalam kesalahan, bukan berjalan bersama mereka, tetapi berusaha untuk membubarkan perkumpulan mereka diatas kesalahan tersebut." (Dalam Al-Atsar/4/220-111).

No comments:

Post a Comment