SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 14, 2016

Cukuplah Allah jadi Pelindung kita!

Dahulu orang-orang musyrik menakut-nakuti Rasulullah shallallahu alaihi wassalam serta  mengancam beliau dengan berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka; *

"Dan mereka mempertakutimu dengan (sembahan-sembahan) selain Allah."  [Qs. Az- Zumar:37].

Hari ini orang-orang musyrik serta orang-orang munafik menakut-nakuti pengikut Nabi-Nya serta mengancam mereka dengan berbagai ugutan dan mengaitkan golongan ini dengan pengganasan supaya dapat dijadikan sebab di gemboskan dakwah-dakwah orang-orang yang benar-benar tegar atas alQur'an dan Sunnah. Namun golongan yang sedikit ini tidak gentar...

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya?"  
"Bukankah Allah Mahaperkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab?"  
[Qs. Az-Zumar: 37]
*Tafsir Ibnu Katsir..

No comments:

Post a Comment