SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 10, 2016

Inti Pemikiran.

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran.  
[Qs. Az-Zumar : 9]

Sesungguhnya hanya orang yang memiliki inti pemikiran yang mengetahui dan dapat membezakan antara syirik dan Tauhid, yang benar dan yang salah, yang haq dan yang batil...
Dan
'..yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.'  [Qs. Az-Zumar : 18]

Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini adalah mereka yang telah diberi petunjuk oleh Allah didunia dan di akhirat. Yaitu yang mempunyai akal sehat dan Fitrah yang lurus. 
Rujukan: Tafsir Ibnu Katsir ..

No comments:

Post a Comment