SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 5, 2016

Kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Atau (apakah patut) mereka berkata : "Padanya (Muhammad) ada penyakit gila." Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.
[Qs. Al-Mu'minuun : 70]
Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman,
“Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.”
[Qs. Ar Rûm: 7]

No comments:

Post a Comment