SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 22, 2016

Mereka tidak akan mentaatinya.

Orang-orang yang kafir tidak akan mentaati dan tidak tunduk kepada perintah-perintah Nya (alQur'an).,
"Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan alQur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka)."  [Qs. Fushshilat :26].

Dari itu sibukkan lah diri mentadabburi alQur'an dan mempelajari sunnah Nabi-Nya sebab jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, umat Islam tidak dapat dikalahkan. Senjata umat Islam adalah doa' dan mendekatkan diri pada Yang Mahaberkuasa dengan mengikuti syariatNya yang benar. Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment