SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 16, 2016

"Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan?"

Mereka senang dengan kemusyrikan orang-orang yang menyekutukan Allah, bersama-sama dengan kebatilan mereka. ..

"Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan?" [Qs. Al-Mu'min: 12]

Ingatlah orang-orang yang zalim didunia, kelak diakhirat mereka tidak akan dapat pertolongan apa pun...

"Orang-orang yang zalim tidak mempunyai seorang pun teman setia dan tidak (pula) mempunyai pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya."  [Qs. Al-Mu'min :18]

Hanya pada Allah kita memohon perlindungan dan pertolongan-Nya... 

No comments:

Post a Comment