SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 2, 2016

Islam tanpa batasan, jika agama berdasarkan akal dan perasaan.

"Agama bukan berdasarkan akal dan perasaan. Namun agama itu dengan mengikuti hukum-hukum Allah dalam Kitab-Nya dan hukum-hukum Rasul-Nya dalam sunnahnya dan haditsnya."
(Syaikh Al-Albani; Silsilah al-Huda wa an-Nur 520)

No comments:

Post a Comment