SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 12, 2016

Siapakah yang di kunchi mati hatinya?

"(Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan (bagi mereka) disisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah MENGUNCI MATI HATI setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang."   [Qs. Al-Mu'min : 35].

Yaitu, orang-orang yang menolak kebenaran dengan kebathilan dan memperdebatkan hujjah tanpa dalil, padahal hujjah yang diajukan kepada mereka berasal dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat memurkai hal tersebut. Allahul mustaan.
Rujukan: Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment