SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 17, 2016

Dari jalan manakah kamu ditipu?

'Katakanlah: "(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?" Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.'  [Al-Mu'minuun : 89-90].

'Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya?'    [Al-Mu'minuun : 105]

'Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdo'a (di dunia) : "Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang baik." Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikanmu lupa mengingat-Ku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka.'   [Al-Mu'minuun : 109-110]

Teruskan dakwah Salafiyyah walaupun kebanyakan orang benci kepada kebenaran. Allah berjanji akan memenangkan mereka yang berada diatas manhaj Nabi-Nya..

....Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.   [Qs. Al-Mu'minuun : 111]
Tafsir Ibnu Katsir 

No comments:

Post a Comment