SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 9, 2016

Tidak sehati mencintai sesuatu yang dibenci Allah.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata; "Dunia lengkap dengan kunci-kuncinya dan gudang-gudangnya telah berada dihadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam, semua itu tidak seharga dengan sayap nyamuk, maka beliau menolak dan tidak mahu menerimanya. Beliau tidak sehati mencintai sesuatu yang dibenci Allah Pencipta beliau atau, meluhurkan sesuatu yang direndahkan oleh Pemiliknya. Maka Dia menyingkihkan dunia dari orang-orang shalih sebagai sikap memilihkan, sementara Dia melapangkan kepada pihak musuh-Nya sebagai tipuan-Nya.

[Sehingga orang yang tertipu dunia akan menyatakan Allah sedang memuliakannya, meredhai perbuatannya. Mereka tersesat jauh bergelimang bersama kaum yang sesat yang dimurkai Allah] Allahul mustaan...
Sabar dan Syukur Ibnu Qayyim.

No comments:

Post a Comment