SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 23, 2016

Teguhkan Pendirianmu!

Saat kamu ditindas, di aniayai, difitnah dengan bermacam fitnah...jangan bersedih, jangan mundur, teruskan perjuanganmu, tegakkan dan hidupkan Sunnah Nabi-Nya, teguhkan pendirianmu ditengah-tengah manusia yang telah rusak agamanya. Ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala; 

'Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ada Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) Surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; didalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) didalam nya apa yang kamu minta."'  [Qs. Fushshilat: 30-31]
Re: Tafsir Ibnu Katsir ..

No comments:

Post a Comment