SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 18, 2016

Fir'aun juga memandang baik...

Hari ini agama ikut pandangan, pendapat bukan lagi atas dasar alQur'an dan Sunnah Nabi-Nya. Sepertimana Fir'aun juga "memandang baik" pendapatnya......

Fir'aun berkata: "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik; dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar."  
[Qs. Al-Mu'min: 29]

"Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk."  
[Qs. Thaahaa: 79].

No comments:

Post a Comment