SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 4, 2016

Fanatisme Buta melahirkan Perselisihan, Permusuhan, Penentangan sengit!

"Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit."
[QS. Shaad : 2]
Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya didalam alQur'an terdapat peringatan bagi orang yang mengingatnya dan pelajaran bagi orang mahu mengambil pelajaran. Tetapi orang-orang kafir tidak dapat mengambil manfaatnya kerana mereka berada dalam kesombongan dan fanatisme buta, yaitu perselisihan, penentangan dan permusuhan terhadapnya. 
Fenomena sama hari ini terhadap Ahlus Sunnah yang memegang obor Sunnah Nabi-Nya, sedang ditentang dengan sengit dari berbagai pihak. Allahul mustaan.
Rujukan: Tafsir Ibnu Katsir 

No comments:

Post a Comment