SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 13, 2016

Islam sudah sempurna, tidak perlu difikir-fikirkan lagi.

Mengapa manusia hendak fikir-fikir lagi tentang Islam bilamana Allah telah membuatkan untuk mereka 'manual' yang jelas, sebagai panduan kehidupan, sepanjang zaman?

"Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam alQur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran." [Qs. Az-Zumar :27].

Jika Kitabullah dan hadith shahih Nabi-Nya belum dikira relevan mengikut konteks kehidupan bermasyarakat hari ini, perkataan siapa lagi kah, kitab mana yang lebih sempurna lebih relevan..?

"---tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." [Qs. Az-Zumar :29]

Allahul Musta'an.. 
Re: Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment