SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 1, 2016

Takutlah kepada-Nya!

'Dan sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.'  [QS. Qaf :16]

Ketahuilah bahwa Allah tidak menurunkan pemberi nasehat dan pemberi peringatan yang lebih besar dan lebih agung daripada makna yang dikandung ayat-ayat ini dan yang semisalnya dalam alQur'an. 
**Manusia takut membuat kesalahan di dunia, takut memandu laju, cctv mengintai dimana-mana, namun mengapa tidak takut pada Allah Azza wa Jalla yang mengetahui isi hatinya?** pen..

"Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya.'  [QS. Al-Baqarah :235]

Petikan dari: 'Managemen Akhlak Salaf' oleh Mahmud Al-Mishri, Pustaka Arafah.

No comments:

Post a Comment