SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 23, 2015

Allah telah menamainya syirik; mereka menamakannya meminta syafa'at;

Ramai orang hari ini menganggap bahwa meminta tolong, meminta syafa'at, meminta supaya dikabulkan doa' dari wali-wali, orang-orang salih, nabi-nabi yang sudah mati satu perkara ringan. Mereka bermudah-mudahan dalam hal ini. Apabila dibuat teguran, mereka akan mengatakan,
"Ini bukan syirik! ini hanyalah perantaraan (tawassul) mencari perantara dan syafa'at yang bisa menyampaikan kepada Allah. Ini adalah orang shalih yang punya kedudukan disisi Allah, maka mendekatkan diri kepadanya agar dia mendekatkan diriku kepada Allah." Ini adalah hujjah mereka yang serupa dengan hujjah orang-orang musyrik dahulu:

"Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya."  [QS. Az-Zumar:3]

Ini adalah realita yang terjadi, bahwasanya kebanyakan orang yang mengaku Islam dan apa yang mereka lakukan terhadap kubur-kuburan sekarang mereka jadi kannya sebagai perantaraan antara mereka dan Allah.
Masalah ini tersamar atas kebanyakan orang bahkan penuntut ilmu, kerana disana ada para ulama yang membela mereka dan mengatakan ini bukan syirik, yang dimaksudkan syirik adalah beribadah kepada berhala dan mereka ini tidak beribadah kepada berhala. 
Subhanallah, beribadah kepada berhala adalah salah satu jenis dari jenis-jenis perbuatan syirik. Yang dinamakan syirik adalah beribadah kepada selain Allah, sama saja apakah yang di ibadahi berupa berhala, pohon, batu, kuburan, wali, malaikat ataupun orang-orang shalih dan tidaklah yang di maksud syirik itu hanya beribadah kepada berhala saja. 

Allah telah menamainya sebagai perbuatan syirik sedangkan mereka menamakannya meminta syafa'at;
"Dan mereka beribadah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemadharatan kepada mereka dan tidak (pula) mendatangkan kemanfaatan, dan mereka berkata: "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kami disisi Allah" Katakanlah: "Apakakah kamu mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan di bumi?" Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu). ". [QS. Yunus: 18]
Re: Syarah Nawaaqidhul Islam oleh Syaikh Salih bin Fawzan al-Fawzan

No comments:

Post a Comment