SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 26, 2015

Yang Paling digemari manusia ialah yang Paling Terlarang!

Semakin kuat larangan itu semakin kuat pula keinginan untuk melakukannya.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah melarang membuat bid'ah, tetapi perkara-perkara bid'ah lah yang paling digemari manusia...
Nafsu tidak dapat bersabar jika dibatasi. Nafsu sangat sulit jika dikungkung dalam sebuah batasan hukum. Nafsu yang tak dapat dikelolakan, adalah nafsu yang tanpa batasan.
Oleh itu walaupun manusia tahu sesuatu itu haram, dilarang, syirik, namun ia akan terus tenggelam dalam hal-hal yang haram, bahkan seringkali tidak menikmati yang mubah dan menjadi hamba bagi segala yang haram-haram serta cepat terpengaruh olehnya.
Ramai manusia lebih tertarik dan percaya dengan cerita-cerita dogeng, daripada mempercayai sebuah hadith shahih tentang larangan sesuatu perkara... 

Sungguh benarlah sebuah pepatah, "Seseorang cenderung kepada yang dilarang dan sangat rindu dengan apa yang diharamkan." 
Allahul Musta'an.. 

No comments:

Post a Comment