SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 6, 2015

Hanya orang alim mengikuti ilmu dan sunnah.

Hasan bin Ali al-Barbahari (329H) rahimahullah, berkata;
"Dan ketahuilah! Bahwa ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat dan kitab-kitab (tulisan-tulisan). Hanyasanya orang yang alim itu ialah sesiapa yang mengikuti ilmu dan sunnah, sekalipun dia memeliki sedikit ilmu dan kitab. Dan sesiapa yang menyelisihi al-Kitab dan al-Sunnah, maka dia adalah ahli bid'ah, sekalipun dia memiliki ilmu dan kitab yang banyak." 
(Syarhus-Sunnah)
Re: Membela Sunnah Nabawiyah oleh Abdul Wahab bin Bustami.

No comments:

Post a Comment